Giới thiệu
Sản phẩm

Tags: cà phê moka

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Dark roasted Moka bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Moka beans
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium Roasted Culi Bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0918.420.470