Giới thiệu
Sản phẩm

Tags: cà phê arabica

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Arabica dark roasted bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Arabica
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Light roasted Arabica bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Catimor bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium Roasted Culi Bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0918.420.470