Sản phẩm

Dụng cụ pha chế

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Bình Pha Coldbrew- 750ml
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Brevile 870 Espresso Machine
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline 

0836.767.392