Sản phẩm

Từ khóa: cà phê nhân

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Robusta green bean
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Liberia green bean
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline 

0836.767.392