Sản phẩm

Từ khóa: espresso khác biệt

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Arabica dark roasted bean
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Medium roasted chary
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline 

0836.767.392